Stichting Warm Hart voor Siberië kan niet werken zonder de financiële ondersteuning van vele donateurs. Het verpakken en versturen van de vele goederen door vrijwilligers kosten helaas geld. Ondanks dat de stichting geen winst maakt, worden er dus, omwille van het versturen van de kleding e.d. toch kosten gemaakt.

Onze stichting, bestuurd door vrijwilligers, ontvangt geen vergoeding of onkostenvergoeding.

Ook proberen wij, naar vermogen, de missieposten financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld: gaarkeukens, huisvesting, onderwijs en de zorg voor de allerarmste kinderen, gezinnen, bejaarden en zieken.

Daarom vragen wij u om een liefdevolle gift:

Rekeningnummer: NL71 RABO 0128 4526 76 t.n.v. Stichting Warm Hart voor Siberië

De Stichting Warm Hart voor Siberië is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom zijn uw giften binnen de bestaande regels fiscaal aftrekbaar!

U kunt zonder tussenkomst van de notaris een akte van schenking opmaken. Indien u minimaal vijf jaar lang een gift doet, kunt u een onderhandse schenkingsovereenkomst opmaken. Het te schenken bedrag is dan volledig aftrekbaar. Voor een model  onderhandse schenkingsovereenkomst kunt contact opnemen met de penningmeester Cisca Keijmis-Linthorst.

Wij danken de Rabobank dat zij verenigingen en stichtingen, zoals Stichting Warm Hart voor Siberië, ook een warm hart toedragen, en de kosten van de Rabo-rekening en het Rabo-Internetbankieren vergoeden. Dank!

RSIN fiscaal nummer: 8526.30.463
K.v.K. nummer: 57555508

Alle schenkingen zijn aftrekbaar.
Donateurs die via de bankrekening hun gift overmaken kunnen wij niet persoonlijk bedanken omdat de bank vanwege privacy redenen geen adressen mag vrijgeven. Daarom danken wij via deze weg onze liefdevolle milde gevers.