De Stichting Warm Hart voor Siberië moet tot zijn spijt meedelen dat de inzameling van kleding voor volwassenen gaat stoppen vanwege het sluiten van het depot in Ahrbrük in de de Duitse Eiffel, in verband met de hoge leeftijd van het echtpaar aldaar. Jaarlijks brachten wij er ongeveer 1000 bananendozen vol kleding en dergelijke voor verder vervoer naar de voormalige Oostbloklanden.

Wij gaan door met ons werk voor twee missieposten in Kazachstan van de kloosterorde  ‘Familie van Maria‘, waarvan onze zoon pater Petrus Canisius, Opus J.S.S. lid is, zo’n 6000 km hier vandaan.

Onze hulpverlening zal blijven bestaan uit:

  • het zenden van voornamelijk gebreide kinderkleding in extra grote dozen, € 50 – € 60 per doos via ‘Bender Post Express’ naar de missieposten Scherbakty en Ust Kamenogorsk in Kazachstan. zoals wij dat reeds sinds 2007 doen. Hiervan publiceerden wij jaarlijks kerstbrieven
  • financiële hulp en ondersteuning van de gaarkeukens voor kinderen, bejaarden en de meest behoeftigen in hun missieposten. Donatie:  NL71 RABO 0128 4526 76 ( ANBI instelling) ook mogelijk zonder drempel! Info via de penningmeester.

Wij danken u hartelijk voor uw verleende hulp en hopen dat u dit in de toekomst zult blijven doen door de ondersteuning en begeleiding van uw gebed. In de missie's  bidden zij ook voor uw intenties.