Oest-Kamenogorsk, advent 2018

Beste familie Keijmis, weldoeners en vrienden,

Van ieder is het persoonlijk afhankelijk of Christus in zijn hart geboren wordt of niet; of Kerstmis alleen een materieel feest zal zijn of dat ik mijn hart open voor de ware Kerstgenade, de genade van mijn verlossing.
Aan het begin van deze brief wensen wij daarom ieder van u alvast een goede voorbereiding op dit heilige feest. Moge de heilige Maagd Maria ons door deze advent leiden.
Deze brief geldt mede als uitdrukking van onze diepe dankbaarheid. Elk van de laatste vier dozen was een groot, twintig kilogram zwaar kerstpakket! De schitterende gebreide spullen, de kleding, de laarzen, het kleine speelgoed…
Uw hele hart bevond zich werkelijk in de dozen! Moge God het u lonen.

Zoals u weet, bevindt ons missiehuis zich in de armste buurt van onze stad, die meer dan driehonderdduizend inwoners telt. U kunt zich wel voorstellen hoe dankbaar wij zijn met iedere hulp. Naast de daklozen, die wij twee keer per week een maaltijd bereiden, komen ook vele arme gezinnen in hun nood naar ons toe. Een paar dagen geleden waren we nog bij een zeer arme moeder om haar medicijnen te brengen, omdat haar drie kinderen met koorts te bed lagen en er niet eens aspirine in huis was. Hun vader is zwaar alcoholverslaafd, waaronder zijn vrouw met de kinderen onvoorstelbaar lijden. Het jongste kind is zes maanden oud. We konden de moeder de levensmiddelen en medicijnen niet eens in huis afgeven, omdat haar man dan een woede-uitbarsting zou krijgen. De buurvrouw van dit arme gezin heeft zulk een medelijden, dat ze voor de kinderen iedere dag een beetje melk koopt. De overheid zijn dergelijke omstandigheden relatief egaal, maar God niet, omdat Hij met elk van zijn kinderen intens meelijdt. Zo brengt de hemel ons regelmatig in contact met diverse gezinnen, die zich vaak in uitzichtloze situaties bevinden. Uw hulpgoederen kunnen wij goed doorgeven aan deze gezinnen, waaronder de warme, gebreide kleding.

Zulke hulp kan mensen helpen om weer in Gods liefde te geloven, daartoe willen wij u nog een korte, enerverende gebeurtenis vertellen, die kort geleden plaatsvond.
Er was juist / kledinguitgave voor de armen en een echtpaar kwam aan de beurt. Man en vrouw hadden beiden tuberculose opgelopen en waren net teruggekeerd uit het sanatorium. Hij had geen tenen meer, omdat ze afgevroren waren, zij was doof. Zo stonden ze in de smalle gang van ons kleine caritashuis en uitten zeer bescheiden hun verzoek.
We waren blij en dankten de goddelijke voorzienigheid, dat we juist warme kleding hadden, die beiden goed paste. Zelfs een paar warme kinderschoenen voor de man, die immers geen tenen meer had, hadden we nog kunnen vinden. Toen ik de aangrenzende kamer betrad om nog warme sokken te halen, hoorde ik hoe de man zachtjes zei: “O dank! God bestaat dus toch!”
Dit wilden we u toch schrijven om te tonen welke uitwerkingen dergelijke liefdesgaven op arme mensen kunnen hebben.
Wij beloven u voor al uw intenties te bidden. Mogen de zegenwensen van de armen en vooral Gods zegen u allen begeleiden en moge Hij u belonen voor alles wat u voor ons doet. Gezegende advent!

In dankbaarheid, de missionarissen in Oest-Kamenogorsk,

Zr. Florida

Cisca en Wiel Keijmis en de Stichting Warm Hart voor Siberië
Wensen U en de Uwen een Zalig Kerstfeest
en Gods rijkste zegen in het jaar 2019