De Stichting Warm Hart voor Siberië is voor wat betreft haar inkomsten volledig afhankelijk van de vrijgevigheid van mensen en door het houden van een jaarlijkse collecte.

Dit jaar vindt de deurcollecte plaats van 20 t/m 26 oktober 2019 in de Gemeente Voerendaal. Elke cent wordt 100% besteed aan ons goede doel. U kunt uw bijdragen ook overmaken naar de bankrekening van de Stichting Warm Hart voor Siberie NL71 RABO 0128452676

Bij voorbaat dank,

Het bestuur van de Stichting Warm Hart voor Siberië