Ust-Kamenogorsk, oktober 2020

Beste familie Keijmis, vrienden en weldoeners,

Mijn diepste dank aan u allen persoonlijk voor alles wat verscheen uit de pakketten,  het was weer ongelooflijk! Hoeveel liefde, persoonlijke aandacht en tijd zit er in de dozen. Ze zijn gevuld met zoveel mooie inhoud, omdat ieder van jullie bijdraagt en moeite doet is het zo waardevol. Daarom een oprechte dank aan de breisters van de verschillende, prachtig gebreide dingen. Eigenlijk zijn we door God geschapen als één familie, dan komen zulke resultaten naar buiten.    

Over twee dagen gaat het sneeuwen en dus  zijn we erg dankbaar als we weer warme kleding kunnen verdelen aan de gezinnen. Het is geen gemakkelijke tijd voor u en ons hier in de missie’s. Door de Corona pandemie is het niet toegestaan voor de gelovigen officieel deel te nemen aan de heilige Mis, maar individueel mag men de kerk bezoeken. Op deze manier kunnen onze gelovigen de sacramenten ontvangen, wat waarschijnlijk het belangrijkste is in zo’n tijd om deze strijd te overleven en de nodige troost van God te krijgen die het hart zo nodig heeft.

 Ons leven in de missie ziet en momenteel anders uit dan voorheen. Geen ontmoetingen met gelovigen, kinderdagen of parochie treffen. Maar we zijn er van overtuigd dat God veel, zo niet meer, kan doen door gebed. We willen Hem gewoon vertrouwen.                                       

Wat we niet hebben nagelaten, is onze hulp geven aan mensen in nood.   Waar moeten ze anders heen in deze crisistijd? Wij danken u dan ook hartelijk voor uw steun.      

We zijn nog steeds in de maand van de Rozenkrans en dus zijn we er zeker van dat één van jullie zich zal verbinden via het bidden van de Rozenkrans.

Wij zetten al uw zorgen om in gebed en danken u ook voor uw gebeden voor ons!

Dus groeten wij jullie van harte!

Uw dankbare zendelingen uit Ust-Kamenogorsk,

Pater Francesco, Zr. Maria Anna en Zr. Florida.