Lieve vrienden en weldoeners!

De advent is een tijd van gebed en in het bijzonder de tijd van de moeder van God.
Zij kan ons het beste helpen om ons voor te bereiden op de komst van de Heer.

Hl. Maximilian Kolbe zei tot zijn broeders:
‘Wij moeten er vaak aan denken, dat er slechts een woord,
een blik of zelfs een gedachte, een wending tot
de onbevlekte nodig is. Zij zal dan weer alles in orde brengen
wat wij in ons zelf, voor ons zelf en bij anderen vernietigd hebben.
En dan zal Zij ons leiden: het heden en het verleden;
Zij zal het succes van ons werk, en onze toekomst onder Haar
hoede nemen. Daarom moeten wij ons vaak tot Haar richten’
.

Dank zij uw hulp kunnen wij weer zo vele families en in het bijzonder de kinderen met kerstmis gelukkig maken. In deze dagen worden de St. Nikolaas pakketjes klaargemaakt en ook al de kerstgeschenken. Door de moeilijke situatie weten wij nog niet hoe we de kinderen met Kerstmis hun cadeautjes kunnen geven, omdat de kerk en ook het kinderhuis nog altijd dicht zijn. Daarom vragen wij u hiervoor te bidden.

God zij dank dat de pakketten, nu voor Kerstmis zijn aangekomen. Velen van jullie hebben zulke mooie dingen gebreid, zoveel hebben jullie gekocht en verzameld, zoals echte kerstengelen!
Moge onze lieve Heer jullie voor alles belonen, en u een gezegende adventstijd schenken!

In dankbaarheid en liefde,

Uw missionarissen uit Scherbakty,

P. Bonaventura, Zuster Juliana, en zuster Magdalena