‘Ik ben gekomen om met dit werk van liefde voor de armen, de vrede te brengen. Als iemand Mij eert en zich aan Mij toevertrouwt, zal Ik in al zijn tegenslagen, al zijn zorgen, zijn lijden en in al zijn verdriet een lichtstraal van vrede op hem doen neerdalen, vooral wanneer hij Mij aanroept en bemint als zijn Verlosser.’

Uw dankbare missionarissen van Familie van Maria uit Lužianky - Slowakije

Zr. Maria Zuzana Zorková

De Stichting Warm Hart voor Siberië, de missies uit Scherbakty, Ust Kamenogrsk en Lužianky, Cisca Keijmis - Linthorst en Wiel Keijmis - diaken
wensen U en de Uwen een Zalig Kerstmis en een gezegend 2021.