De Stichting Warm Hart voor Siberië is opgericht op 21 maart 2013 te Aalsmeer, op initiatief van Cisca  Keijmis-Linthorst, moeder van pater Petrus Canisius Keijmis Opus J.S.S., missionaris bij de Familie van Maria.

Reeds vanaf 1996 verstuurden wij vanuit ons inzameladres, zo'n 60.000 bananendozen vol met kleding, schoeisel, dekens, enz. naar de missieposten in Siberië, Oekraïne, Moskou, Polen, Roemenië, Litouwen en Kazachstan.               

De stichting van meerdere van deze missiehuizen was een wens van de Heilige Paus Johannes Paulus II. Hij zocht en bemoedigde gemeenschappen om missies te openen in landen die onder het communisme hadden geleden.

Onze doelstellingen

  • Het verlenen van hulp aan de allerarmsten via de verschillende missieposten van de Familie van Maria in de landen van het voormalige Warschaupact tot in Siberië toe;
  • De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van kleding en het verkrijgen van donaties;
  • De Stichting heeft geen winstoogmerk;
  • De Stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor haar continuïteit.

Vragen kunt u stellen aan het secretariaat via ons contactformulier op deze website. We zullen deze dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.